zaterdag 11 augustus 2012

Cones

In de USA is het gebruikelijk om te werken met cones om de temperatuur van een klei of glazuur aan te duiden. Het zijn kegeltjes van een bepaalde samenstelling, uitgedocterd door een Duitse chemicus, die niet enkel de finale stooktemperatuur weergeven, maar ook rekening houden met de doorlopen stookcurve.

Ook op de glazuren van Duncan worden de temperaturen van de producten aangegeven in cone.
Op onderstaande tabel kan je de overeenstemmende temperatuur terug vinden. Je kiest daarvoor de kolom "Large Cones", Regular, onder 150 (150°c per uur, gebruikelijk bij de stook van glazuren in een doorsnee oven).